Nederlandse Golf Federatie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NGF werd de directeur tot Lid van Verdienste benoemd. Twintig jaar is Henk Heyster directeur van de Nederlandse Golf Federatie geweest. In die tijd groeide het aantal golfers van enkele tienduizend naar 330.000. Daarmee is de NGF na de KNVb en de KNLTB qua grootte de derde sportbond van Nederland. Tijdens de ALV werd Heyster tot Lid van Verdienste benoemd en tijdens de aansluitende receptie schudden honderden vertegenwoordigers uit de golfwereld en van andere sportbonden hem de hand. Heyster, die wordt opgevolgd door Jeroen Stevens, is overigens nog niet helemaal voor golf verloren: hij wordt adviseur van de NGF.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering trad bestuurslid Jan Kees van Soest statutair af. Van Soest is een groot regelkenner en een uitstekend organisator, die in binnen- en buitenland wordt geroemd. Voor golf is het goed dat hij nog enige tijd voorzitter van de Commissie Regels, Amateurstatus en Handicaps blijft. Jan Kees van Soest wordt opgevolgd door Arjan van den Steenhoven. Ook nieuw in het bestuur is Liesbeth Leeflang. Zij volgt de eind 2008 afgetreden Tone Velle op.

{mosgoogle}