Opening golfbaan in Zeeland uitgesteld

De opening van de golfbaan Piratdise in Zoutelande loopt vertraging op door onenigheid tussen de aannemer Stedan Golf/Van der Pas en de initiatiefnemer P. Mulder van Golfprobeheer. Volgens Mulder draait het geschil om de beregeningsinstallatie, die niet aan de capaciteit van de 9-holes baan zou voldoen. „Een golfbaan heeft gras nodig en gras voldoende water. De aannemer heeft borden op de golfbaan geplaatst, waaruit blijkt dat hij gebruik maakt van zijn retentierecht. De ondernemer wil daarmee zeggen dat hij nog iets te vorderen heeft van Mulder.

{mosgoogle}W. Wakkee van Stedan Golf/Van der Pas onthield zich gisteren van inhoudelijk commentaar op de kwestie. Hij zei de hoop te hebben er met Mulder uit te komen. „Maar de borden staan er niet voor niets“, zei hij.

Mulder heeft een andere uitleg over de onenigheid. Hij spreekt de aannemer erop aan een verkeerde beregeningsinstallatie te hebben uitgekozen. „De capaciteit is te gering om een baan van tweeënhalve hectare te beregenen.“ Over de nieuwe openingsdatum doet hij geen uitspraak. „Maar het gras gaat kapot. Ik had alles met de instanties geregeld. We waren er helemaal uit. De provincie werkte mee, de gemeente. Dan denk je niet dat de laatste voetangel van de aannemer komt.“

Bij het complex Piratdise hoort nog de fun-golfbaan. Die baan met 18 holes is inmiddels wel open. Mulder zegt met zijn concept ’golf voor iedereen aan te willen bieden. „Voor jong en oud en een gezin.“

Met fun golf voor vooral de kinderen en shortgolf voor gevorderden en beginners zegt hij in een grote behoefte te voorzien. „Als alle banen open zijn dan is duidelijk dat dit een aanwinst voor de dagrecreatie op Walcheren is.“ Zover is het nog niet. Het recht op retentie kan leiden tot een kort geding. De rechtbank in Middelburg deelt mee dat er nog geen verzoek tot een kort geding is ingediend. Een medewerker van de golfbaan zegt over het retentierecht: „Vaak wordt het als een dwangmiddel gebruikt. Een hotelier bijvoorbeeld kan een koffer van zijn klant vasthouden, als de klant zijn rekening nog niet heeft betaald.“ (bron PZC)