Golfbaan Bokhorst toch 9-holes

De golfbaan op landgoed Bokhorst krijgt waarschijnlijk toch haar felbegeerde 9-holes baan. De nieuwe, definitieve plannen liggen klaar op het Puttense gemeentehuis. Indien er geen beroep bij de rechtbank wordt ingesteld, kan eigenaar Dutch Golf binnenkort beginnen met de aanleg. Als het aan Dutch Golf had gelegen, was de 9-holes golfbaan er allang geweest. Er was zelfs al gestart met de aanleg. In de zomer van 2007 werd Dutch Golf echter gedwongen de werkzaamheden stil te leggen. Putten ontving toen een verzoek van de VROM-Inspectie om handhavend op te treden tegen de werkzaamheden. De aanleg van de golfbaan was in strijd met het Streekplan Gelderland 2005. Vervolgens vroeg de provincie middels een brief aan de gemeente Putten om op korte termijn te laten weten of zij stappen ging ondernemen tegen 'deze illegale uitgevoerde werkzaamheden.' De gemeente Putten besloot Dutch Golf een dwangsom van 50.000 euro op te leggen, als zij de werkzaamheden zouden voortzetten.

Het golfbedrijf heeft het werk na deze vermaning stilgelegd. Inmiddels is de procedure voor uitbreiding van de golfbaan weer in gang gezet. Een ontwerp-projectbesluit heeft ter inzage gelegen op het Puttense gemeentehuis. Het plan is van verschillende kanten onder vuur genomen. Met name door milieuorganisaties. Als gevolg van de klachtenregen heeft de ontwerper van de golfbaan het plan op diverse punten aangepast. De belangrijkste verandering is dat het stukje natuur dat verdwijnt door de aanleg van de golfbaan, wordt gecompenseerd. Het blijkt dat het gebied ten zuiden van de spoorlijn aan de Nijkerkerstraat in aanmerking komt. Het nieuwe, definitieve projectbesluit ligt nu tot 5 november ter inzage op het gemeentehuis. De plannen kunnen nog worden aangevochten door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend.

{mosgoogle}