Zaanse Golf Club Committed-to-Green

De Zaanse Golf Club houdt zich op meerdere manieren bezig met de natuur. Niet alleen wordt het golfspel intensief beoefend, er wordt ook naar de natuur gekeken en met de natuur rekening gehouden. Daardoor heeft de club van de Nederlandse Golf Federatie de erkenning Committed-to-Green gekregen. Begin 2006 werd door de Nederlandse Golf Federatie voor de oude baan (toen nog 9 holes) deze onderscheiding al eerder gegeven. Bij de aanleg van de nieuwe baan en de uitbreiding naar 18 holes, is volledig rekening gehouden met de natuurwaarde van de polder en haar weidevogels. 'Flora en fauna gedijen uitstekend', aldus head greenkeeper Rob Wilderom. 'We doen dit in samenspraak met diverse natuurbewegingen uit de Zaanstreek en Waterland.

 Er zijn meanderende slootjes aangelegd, plas dras situaties, waarin de natuur zijn gang kan gaan. Bijzondere vogels hebben reeds hun broedplaats gevonden, zoals de tureluur, strandplevier, lepelaars, scholeksters, kieviten, kluten en meerkoeten', aldus de heer Wilderom, die tevens wijst op de aanwezigheid van zeldzame plantsoorten. De Zaanse Golf Club heeft bovendien geïnvesteerd in een waterrecycling installatie voor het schoonmaken van de onderhoudsmachines. Wilderom: 'Met dit apparaat dingt de Zaanse mee naar een prijs voor duurzaamheid bij de provincie Noord-Holland'.

{mosgoogle}