Witte golfers in opmars

Het staat voor Coen Tückermann als een paal boven water. De consul van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) van het district Zuidwest hoeft slechts te wijzen op het aantal ’witte golfers’, dat momenteel actief is op de banen in Den Haag en omgeving.  „Met witte golfers bedoelen we spelers die geen lid zijn van een club,’’ verklaart Tückermann. „Dat zijn vooral recreatieve golfers. Mensen die het leuk vinden soms een balletje te slaan. Dat zijn mensen van allerlei pluimage. Van bankmedewerkers tot chauffeurs.’’

De opkomst van de witte golfers lijkt niet te stuiten. Van de 260.029 golfers die Nederland momenteel telt, zijn er 122.877 niet aangesloten bij de NGF. „Dat is dus bijna de helft,’’ constateert Tückermann. „De NGF juicht deze ontwikkeling toe. Een deel van die golfers besluit vroeg of laat de sport serieuzer te gaan nemen en sluit zich mogelijk aan bij een vereniging.’’

Zeker in het werkgebied van Tückermann neemt de populariteit van golf nog steeds toe. Het aantal golfers in Zuid-Holland is het laatste jaar explosief gestegen. Wie de cijfers van alle provincies onder de loep neemt, ziet dat Zuid-Holland in één jaar tijd bijna tienduizend golfers rijker is. Signalen dat de belangstelling voor de sport daalt, zijn er allerminst. De groei zou alleen kunnen stagneren door de opmars van de golfers zélf. Omdat de banen dagelijks worden overspoeld met golfers, bestaat de kans dat nieuwkomers op den duur niet meer aan de bak komen.

„Een aantal clubs werkt al al met wachtlijsten,’’ bevestigt Tückermann. „Lid worden kan niet zomaar. En op de zogenaamde ’pay & play’-banen moet je redelijk van tevoren reserveren, zeker in de zomermaanden. Het komt voor dat je op de baan voor een bepaalde baan dient te wachten totdat de ander klaar is. Een vergelijking met midgetgolf is vloeken in de kerk, maar dat het wachten op elkaar een dergelijk beeld oproept, kan ik me voorstellen.’’  De NGF wil binnen afzienbare tijd nieuwe golfbanen realiseren. Zeker in regio Haaglanden. „Nieuwe banen zijn broodnodig. Anders wordt het problematisch.’’

Gebruik van bestaande sportterreinen zou soelaas kunnen bieden. Maar dat betreft slechts een tijdelijke oplossing, benadrukt Tückermann. „Aspirant-golfers willen uiteindelijk spelen op een echte baan. Uitbreiding is dus zeer gewenst.’’  „De meeste golfbanen zijn gefinancierd vanuit de private sector, maar ook voor de lokale overheden is een rol weggelegd. Er komt in de verstedelijkte gebieden steeds vaker behoefte aan natuur. Een golfbaan past daar natuurlijk uitstekend bij.’’