Vlaamse regering akkoord

De Vlaamse Regering is akkoord gegaan met het opvolgingsdocument Vlaams Golfmemorandum ‘nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige buitensporten’.

Vlaams minister Van Mechelen heeft in opvolging van het Vlaams Golfmemorandum van 23 juni 2003, een concreet plan van aanpak uitgewerkt om na te gaan waar en hoeveel nieuwe multifunctionele golfterreinen in Vlaanderen kunnen ontwikkeld worden.