Handicap Systeem is ingrijpend aangepast

De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA Handicap Systeem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het systeem doorgevoerd. De aanpassingen heeft de NGF in de Nederlandse editie opgenomen. Wat houden de belangrijkste wijzigingen voor de clubgolfer in:

De meest belangrijke wijzigingen betreffen de introductie van handicapscores over 9 holes voor handicapcategorie 3 – 5, de introductie van Competition Stableford Adjustment (CSA), een vereenvoudigde examenregeling voor het behalen van een handicap en een nieuwe vorm van de jaarlijkse herziening waarbij het intrekken van handicaps vervalt.

Verkrijgen van een EGA handicap

1). Nieuw is dat een speler zijn handicap kan verkrijgen door het inleveren van drie scores over 9 holes, waarvan één score 36 of meer Stablefordpunten moet zijn. Voor het inleveren van handicapscores over 9 holes gelden wel enkele voorwaarden:

a. Een speler moet van tevoren aangeven dat hij een 9-holes ronde zal spelen.
b. Een speler moet aangeven welk parcours van 9 holes hij zal spelen (bijv. hole1 – 9).
c. Een speler mag slechts één 9-holes Qualifying Score per dag inleveren.
d. De score mag geen onderdeel zijn van een 18-holes ronde.
e. Voor elk 9-holes parcours is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een afzonderlijke tabel voor playing handicaps vastgesteld.
f. Bij een ronde over 9 holes moeten 18 Stablefordpunten worden opgeteld ter verkrijging van een Qualifying Score over 18 holes.
g. De bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de ‘gratis’ 18 punten te compenseren.

2). Een tweede verandering is dat een speler geen NGF Regelexamen meer hoeft af te leggen voor het behalen van zijn handicap. Als een speler eenmaal voor zijn GVB het Regelexamen en het praktijkdeel met succes heeft afgelegd kan hij direct beginnen met het inleveren van handicapscores om zijn handicap te behalen. Hij mag tevens optreden als marker.

Spelers die voor 1 januari 2007 het GVB hebben behaald, kunnen meteen scores inleveren ter verkrijging van hun handicap.