Golfbanen behoed voor ramp

Het Europees Parlement is vandaag niet ingegaan op de wens van milieufundamentalisten om onwerkbare regels vast te stellen voor het duurzaam gebruik van pesticiden. Steen des aanstoots was vooral het voorstel van de milieucommissie om het gebruik van pesticiden te verbieden binnen 10 meter van de waterkant.

Voor een waterrijk land als Nederland zou dit rampzalige gevolgen hebben voor beheerders van de openbare ruimte en recreatieve grond zoals golfbanen. De uitkomst van de stemming is een compromis tussen bescherming van het milieu en werkbare regels voor overheden en ondernemers.

Toine Manders (VVD): "We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om risico's uit te sluiten en uiteraard geldt bij het gebruik van pesticiden 'hoe minder, hoe beter' maar de regels moeten wel realistisch en werkbaar zijn. Als er alternatieven beschikbaar zijn moet daarvan gebruik gemaakt van worden maar het is wensdenken om elk gebruik van pesticiden bij wet te verbieden en te denken dat dit geen gevolgen voor onze economie en samenleving heeft.