Beter oefenen

In het Golfjournaal van de NGF is deze maand een interessant artikel opgenomen over 'veel en beter oefenen'. In een artikel van een aantal pagina's wordt een heldere uiteenzetting gegeven van een optimaal oefenschema.

Bij veel golfers ligt de nadruk bij het oefenen vaak op de swing. Andere slagen en oefeningen komen er bekaaid af. Een interessant aspect van het artikel is het overzicht van de verdeling van de golfslagen bij een gemiddelde gofler. Volgens de auteurs van het artikel (het NGF coach team), zou de verdeling van de training nauw moeten aansluiten bij de verdeling van de golfslagen;

Swing

  • Houten 25%
  • IJzer 1, 2, 3, 4 2%
  • IJzer 5, 6, 7 5%
  • Korte ijzers 10%
  • Chippen pitchen en bunker 15%
  • Putten 43%

Wie met wat zelfreflectie bovenstaand overzicht vergelijkt met de eigen trainingsinspanningen, moet bijna altijd bekennen dat er grote afwijkingen zijn.