Wat is een leary?

Je leest wel eens over een leary bij een golfwedtstrijd, maar wat is dat eigenlijk? Bij een leary wordt gekeken wie met zijn TWEEDE slag het dichtst bij de hole komt .