Het Putten

Het putten is een term uit de sport golf. Met de put wordt de slag bedoeld, die gedaan wordt op (of direct naast) de green naar de hole. Het betreft hier dan een slag van soms wel 30 meter tot 1 cm van de cup. Hiervoor wordt een afwijkende club gebruikt: de putter. Deze heeft een bijna verticaal slagvlak waardoor de bal de gehele weg rollend zijn doel bereikt. Essentieel voor succes is het "lezen" van de green (hoe lopen de welvingen) en de kracht van de slag.