De Approach

De approach is een term uit de sport golf. Met de approach wordt de slag bedoeld, die gedaan wordt in de richting van de green. Het betreft hier dan een slag van een kleinere afstand dan ongeveer 80 meter van de green af.