Egyptenaren, Perzen, Grieken en Romeinen speelden golf

Er zouden verschillende soorten sporten als voorloper van het huidige golfspel worden beschouwd. In oude geschriften van Egytenaren, Perzen, Grieken en Romeinen zijn verwijzingen te vinden naar verschillende spelvormen die op het golf leken, wat ook mogelijk is, is dat sporten als hockey, polo en croquet hieruit zijn ontstaan.

Het staat in ieder geval vast, dat golf niet (zoals bijvoorbeeld (rugby) plotseling ontstaan of uitgevonden is, maar een geëvolueerd proces is dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

{mosgoogle}

Waarschijnlijk vond teLoenen aan de Vecht, bij het kasteel Kronenburg, op tweede kerstdag 1297 de eerste partij golf plaats. Door middel van deze golfpartij werd de moord op Floris V, graaf van Holland en Zeeland herdacht. De partij bestond uit twee teams van elk vier personen. Deze golfpartij heeft ongeveer 550 jaar stand gehouden.

De meer recente geschiedenis van de golfsport vormt sinds jaar en dag een bron van twee strijd tussen de Nederlanders en de Schotten, beide claimen namelijk de echte bakermat van het huidige golfspel te zijn. Omdat het onmogelijk is met argumenten en bewijzen de wederzijdse beweringen te staven, is het daarom beter de waarheid in het midden te laten.

Omstreeks 1650 werd in Holland golf gespeeld met ‘Schotse klieken‘ (stokken), maar aan het begin van dezelfde eeuw werden grote hoeveelheden ballen van Hollands fabrikaat naar Schotland geëxporteerd. Door deze feiten is het duidelijk dat er ruim drie-en-een-halve eeuw geleden in Nederland golf werd gespeeld in welke vorm dan

ook.