Volgende stap voor golfbaan Bokhorst in Putten

Het college van Putten heeft vorige week besloten een aantal activiteiten op Bokhorst te gedogen. Deze gedoogbeschikking geldt tot uiterlijk 31 maart volgend jaar. Of Putten – nu de provincie de vrijstellingsprocedure heeft gestopt – handhavend moet optreden, is nog maar de vraag. In het algemeen geldt dat ieder handhavingsverzoek afzonderlijk wordt bekeken, aldus gemeentewoordvoerder Evelien van Drie. ‘Als er zicht is op legalisering, hoeft een gemeente iemand niet te dwingen alles af te breken.’

In het kader van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied is onlangs overleg geweest tussen de gemeente en de provincie. Toen bleek dat er aanvullend onderzoek nodig was, onder meer naar flora, fauna en verkeer, vertelt Van Drie. ‘Dat is waarschijnlijk de reden dat de goedkeuring nu uit het bestemmingsplan is gehouden.’ Hoe deze onderzoeken gaan uitpakken, is moeilijk te voorspellen. Er wordt onder meer gekeken of het nodig is een voorsorteervak aan te leggen op de Nijkerkerstraat.

Verder zijn er inmiddels wijzigingen in de plannen van het golfcentrum wat betreft de aanleg van de parkeervoorziening en de plek van het clubhuis. De provincie heeft geadviseerd om, zodra de geactualiseerde inrichtingsschets binnen is, een aanvullende procedure te starten, aldus Van Drie.  De initiatiefnemers, Jart en Ellen Sluiter runnen al een golfbaan in Hattem, het Dutch Golf Center. De nieuwe oefengolfbaan in Putten komt te liggen tussen de Nijkerkerstraat en de spoorlijn, vlakbij school Diermen op landgoed Bokhorst. De plannen ontstonden een paar jaar geleden, toen de eigenaar van landgoed Bokhorst hiervoor een nieuwe invulling zocht. Het gebied – landbouwgrond – wordt beschouwd als landschappelijk bijzonder waardevol. De houtwallen, singels en bosjes zijn daarom zoveel mogelijk ingepast in de plannen.
Het Puttense gemeentebestuur staat van meet af aan positief tegenover de plannen. Steeds meer boeren houden het voor gezien en nieuwe economische activiteit is welkom in het buitengebied.  Vooruitlopend op de vrijstellingsprocedure mocht alvast worden begonnen met bewerken en inzaaien van de grond. En nu mag het golfcentrum van de gemeente Putten dus ook beginnen met oefenfaciliteiten. Ellen Sluiter ziet de toekomst daarom niet zo somber in. ‘Ik ga ervanuit dat het allemaal wel goedkomt. De gemeente staat achter ons en ook de provincie heeft zich tegenover ons positief uitgelaten.’