Uitbreiding golfterrein enkel in overleg met landbouw

{mosgoogle}De Golf- en Countryclub De Palingbeek in Hollebeke krijgt een flinke uitbreiding van 18 naar 27 holes. Dat zal echter moeten gebeuren met respect voor de aanwezige landbouw, aldus Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V). Want de uitbreiding met 19 holes komt in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er is evenwel geen kwetsbaar gebied opgenomen in de uitbreiding.

De uitbreiding kan enkel gebeuren als de huidige eigenaars en gebruikers van de gronden akkoord gaan. De grootte van de uitbreiding zal bepaald worden door de oppervlakte die wordt aangeboden als compensatie voor de verloren landbouwgrond. De percelen die de golfclub niet gebruikt, zullen worden omgezet naar landbouwgebied. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen kunnen golfterreinen uitbreiden en worden nieuwe golfterreinen gepland. Dit kadert in de doelstelling om de golfsport te democratiseren.