Tegenslag bij aanleg golfbaan Asten

De grond is aangekocht, de graafmachines staan klaar. De vergunningen zijn in orde. En toch kan waarschijnlijk pas medio 2010 gestart worden met de daadwerkelijke aanleg van de 18 holes golbaan op Het Woold in Asten.

De Raad van State heeft de initiatiefnemers verboden om met de aanleg te beginnen zo lang er nog een bodemprocedure loopt over de aanleg. Die is aangespannen door een aantal agrariërs uit de omgeving. Uitspraak wordt op zijn vroegst in het voorjaar verwacht.

En 1500 golfers die zich hebben aangemeld voor de nieuwe golfbaan/vereniging hebben het nakijken. Waarschijnlijk leidt het uitstel van de aanleg ook direct tot ontslag voor het personeel dat al in dienst was, of ingehuurd voor de aanleg van de baan. En dat is wrang en erg moeilijk uit te leggen.