Singelgolf: golfbaan als lint door landschap

{mosgoogle}Het concept Singelgolf beoogt een golfbaan te ontwikkelen, die als een lint door het landschap loopt, over de grond van meerdere agrariërs. De boeren blijven er boeren, maar nu met een stevige structurele economische basis via de koppeling aan een krachtige economische functie: golf. Het gaat om nieuwe organisatie- en financieringsmodellen, andere inpassing in het landschap, het doorbreken van het isolement van golf door een combinatie met andere functies en het toegankelijk maken van het agrarisch landschap.  ..

Een ontwerpteam onder leiding van HNS-landschapsarchitecten legt nu de laatste hand aan twee ontwerpen: één voor een enkelvoudige baan en één voor een cluster van banen. Momenteel vinden gesprekken plaats in verschillende regio’s die mogelijk geïnteresseerd zijn om dit concept in de praktijk te brengen.