Nieuwe golfbaan in Asten Heusden

{mosgoogle}De achttien holes golfbaan aan de Gezandebaan in Asten-Heusden gaat er komen. In de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Asten is de beslissing genomen om door te gaan met de bestemmingsplanprocedure. En daarmee is een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van golfbaan Het Woold, waarvoor reeds 1300 golfenthousiasten uit de regio zich hebben ingeschreven. 

De uitbreiding van de golfbaan mag niet leiden tot beperkingen van concrete plannen bji de agrarische bedrijven in de omgeving. De nieuwe stankwetgeving, waar een dezer dagen in de Eerste Kamer over wordt beslist, zal voldoende ruimte creëren voor eventuele toekomstige uitbreidingsplannen van boerenbedrijven.

De uitbreiding van de huidige par-3 9 holes naar een volwaardige 18 holes baan en een par-3 9 holes baan levert  45 arbeidsplaatsen op.