Meer ruimte voor golf in Belgie

{mosgoogle}Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) en Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (Spirit) willen meer ruimte voor golfterreinen creëren.

Als we de prognoses mogen geloven zullen er tegen 2015 zo’n 55000 golfers in Vlaanderen zijn. Dat zijn er 25000 meer dan vandaag. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, willen Van Mechelen en Anciaux onderzoeken welke bestaande golfterreinen in Vlaanderen in aanmerking komen voor verdere uitbereiding en waar er nieuwe golfterreinen kunnen ingeplant worden. In Antwerpen betreft het de aanleg van een nieuw golfterrein in Schilde en de uitbereiding van het bestaande terrein in Brasschaat van negen naar achttien holes.

Het beheer van de terrein gebeuren met respect voor milieu en natuur en het moet om multifunctionele terreinen gaan. Dat wil zeggen dat er naast golf ook ruimte is voor wandelwegen, fietspaden, visvijvers, tennisterreinen en petanquebanen.