Geen kans op golf Putten

Het ging om het al of niet terecht opleggen van een dwangsom aan Dutch Golf om de werkzaamheden op het landgoed Bokhorst in Putten gestaakt te krijgen. Maar de uitsmijter kwam aan het eind van de avond van de vertegenwoordiger van de Vrom – inspectie. Deze stelde klip en klaar dat wat hem betreft, gezien de huidige stand van zaken, er weinig kans is dat de aanleg van een golfbaan op het landgoed kan worden goedgekeurd.

Tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie van de gemeente Putten gingen de partijen onder meer met elkaar in de clinch of de dwangsom wel aan het juiste adres is verstuurd. Hij is gericht aan het in Hattem gevestigde Dutch Golf Center, maar volgens de raadsman van eigenaar Jart Sluiter is het Golfcentrum Putten de uitvoerder van de werkzaamheden. De gemeente zegt tot nu toe echter altijd zaken gedaan te hebben met de Hattemse club en vindt het raar dat pas bij het behandelen van de bezwaren tegen de dwangsommen een ander adres opduikt.

Partijen verschillen ook flink van mening over de vraag waar nu wel en niet vergunning voor is verleend. Feit is dat een flinke afvaardiging van het Puttense college van burgemeester en wethouders 4 mei van dit jaar is rondgeleid over de golfbaan. Volgens eigenaar Jart Sluiter is daarna toestemming gegeven de werkzaamheden voor de aanleg van negen holes af te ronden